Մայրենի լեզու դասավանդելու համար դիմած մասնագետը.

 • Ընտրում է ,,Դպիր,, մանկավարժական ամսագրից որևէ մանկավարժական նյութ (կցել հղումը) և փաստարկված ներկայացնում  իր համաձայնությունները, անհամաձայնությունները, դիտարկումները՝ տվյալ նյութի հետ կապված:
 • Ընտրում է որևէ գրական ստեղծագործություն Գրական ակումբ  բլոգից և վերլուծում ստեղծագործությունը:
 • Ներկայացնում է մասնագիտական որևէ նյութի (գեղարվեստական՝ ոչ ծավալուն, լեզվաբանական միջազգային խնդիր կամ լեզվի ուսուցման խնդիրների միջազգային փորձից) թարգմանություն:
 • Գրաբար Նոր կտակարանից  ընտրում  է որևէ հատված (գրաբար տեքստը ներկայացնում է) և փոխադրում է:
 • Կարդում և ձայնագրում է գրաբար և արևմտահայերեն տեքստեր:
 • Կազմում է մայրենիի ֆլեշմոբի երկու տարբերակ՝ Միջին և Ավագ դպրոցների սովորողների համար:
 • Կազմում է մեկական ուսումնական նյութ՝ հայոց լեզվից և գրականությունից:
 • Ներկայացնում է  կրթության նկատմամբ իր վերաբերմունքը  իր ուսանած տարիներին՝ դպրոցում և ԲՈՒՀ-ում:

Ընդհանուր առաջադրանքներ բոլոր դիմորդների համար

 • կազմում է սեպտեմբերի 2-6-ին կրթահամալիրի մի դպրոցում կամ քոլեջում իրականացնելու համար ուսումնական նախագիծ.
 • կազմում է ինքնակրթության նախագիծ՝ կրթահամալիրում աշխատելու համար իրեն անհրաժեշտ նոր հմտությունների, կարողությունների, գիտելիքների ցանկ՝ հիմնավորումներով, դասավորելով ըստ կարևորության (մայրենիի ուսուցիչներին առաջարկում ենք մայրենիի հեղինակային ծրագիրը):
 • կազմում է սովորողների հետ ուսումնական ճամփորդության նախագիծ: