13516671_1168174039888969_3941193523446625985_n
  1. Ներկայացնել գրաբարյան նյութեր (փոխադրություններ, տեսանյութեր, ռադիոնյութեր…).
  2. Ես Սեբաստացի եմ.
  • փաստերով ցույց տալ Ձեր գործունեությունը՝ անհատապես կամ խմբով արված /նախագծեր, նախաձեռնություններ, ստեղծած տեսաֆիլմեր և ռադիոնյութեր…/
  • ձեր գործունեության ամբողջական ներկայացումը կարող է դառնալ սեբաստացու ձեր հաշվետվությունը
  • արված աշխատանքը տեղադրել բլոգում:
  1. Սեբաստացու օրերին հանդես գալ որևէ նախաձեռնությամբ՝ նոր նախագիծ, նախագծի զարգացում, /անհատական, խմբային, ընտանեկան…/: Բլոգում հրապարակել նախագիծը: