images

Սյուժեի իմացությանն ուղղված հարցարաններ:

Սանասար և Բաղդասար: Մաս առաջին

Սանասար և Բաղդասար: Մաս երկրորդ

«Սասունցի Դավիթ»  էպոս